Onderhoud & Herstellingen


Rainbow® beschikt over een eigen werkplaats waar het onderhoud aan de trailers en horsetrucks kan uitgevoerd worden. Ook vele herstelling kunnen wij in eigen beheer uitvoeren, terwijl de meeste carrosserie herstellingen uitgevoerd worden door een gespecialiseerd bedrijf waar wij nauw mee samenwerken.


Jaarlijkse Keuring

Alle voertuigen, aanhangwagens en lichte vrachtwagens, zijn in België verplicht om jaarlijks een keuring te ondergaan bij een door de overheid erkende instelling. Wij adviseren U om voorafgaand aan deze keuring uw voertuig te laten nakijken bij ons. De remmen en verlichting van aanhangwagens zijn nogal dikwijls een pijnpunt en kunnen leiden tot een afkeuring of buiten gebruik stellen van het voertuig. Om dit te vermijden raden wij dus een voorafgaand nazicht van het voertuig aan. Ook de keuring zelf kunnen wij voor U uitvoeren, mocht U zelf geen tijd hebben om langs te gaan bij het keuringsstation.

Onderhoudstips

- De vloer en wanden van de trailer


Deze beide onderdelen van de trailer zijn het meest gevoelig voor de urine van de paarden en voor het water dat gebruikt wordt voor het reinigen van de trailer. Het is belangrijk om regelmatig de bodem en wanden na te kijken, vooral bij trailers met houten bodem en wanden die al een aantal jaren op de teller hebben. Vermijd bij het reinigen met hoge druk om in de hoek te spuiten tussen vloer en wand, want door de hard straal van de hogedrukreiniger komt de kit los in de hoek, waardoor water en urine makkelijker in de houten platen kan dringen. Aluminium trailers of rotvrije volpolyester trailers zijn hier natuurlijk veel minder gevoelig aan, maar ook hier is het zaak om alles regelmatig na te kijken want urine kan er wel degelijk voor zorgen dat aluminium gaat corroderen.

ORDER